Türkiye’de hayvan hakları yeterince korunmuyor!

Türkiye’de hayvan haklarına duyulan saygının ve hayvan haklarının korunmasına yönelik bilinçlendirmelerin yetersiz olması nedeniyle ülkemizin hayvan hakları karnesi her geçen gün daha da zayıflamaktadır. Bir barınakta gönüllü çalışmakta olan Funda Küçük ile hayvan haklarını korumaya yönelik izlenecek yollar ve ülkemizin hayvan hakları karnesini iyileştirmeye dair yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Yabancı El Sendromu

Yabancı el sendromu; kişinin ellerinden birisinin bireyin bilincinden bağımsız, "kendi bilinci varmış gibi" hareket etmesine sebep olan farklı ve garip bir hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar görülmeyen bu hastalık bir nörolojik sendromdur.

Tarih içinde uzun yolculuklar: Yörükler

Türklerin tarih içinde uzun yolculukları zorunlu kıldığı bir hayat tarzı vardır. Türk Boyları, Aşiret ve Oba şeklindeki gruplar halinde, sayıları yüzbinlerle ifade edilen koyun ve keçi sürüleri ile, Orta Asya'dan Anadolu'ya; Anadolu'dan da Rumeli'ye göç etmişlerdir.

Mercek altında: 51.Bölge

UFO incelemelerinden, gizli teknolojilere kadar pek çok çalışmaların yapıldığı iddia edilen 51. Bölge, yüksek güvenlik önlemleri ile sırlarını hala muhafaza etmektedir. Yıllar boyunca farklı spekülasyonlara maruz kalan bölgenin, Amerika hükümeti tarafından önce reddedilip daha sonra kabul edilmesi ise ortaya atılan iddiaları teorisyenler açısından güçlendirmektedir.

Harbiye Sıralarından, Dolmabahçe’ye Teşkilatlı Bir Yaşam

Öyle bir hayat ki lise yıllarından ölümüne kadar teşkilatlı ve teşkilatçı. Mustafa Kemal, teşkilatlanma ihtiyacını ilk olarak harbiyenin o soğuk yatakhanelerinde hissetmiştir. Ona bu ihtiyacı hissettiren şey dönemin padişahı Abdülhamid ve onun politikalarıdır. Mustafa Kemal’in ilk kurduğu teşkilat, harbiyede Ömer Naci, Ali Fuat, İsmail Hakkı gibi arkadaşlarıyla çıkardığı ve 2-3 sayı süren el yazması dergi…

Bir zamanlar Afganistan

Çok değil, yarım asır öncesinin Afganistan' ının fotoğraflarını görenler sanki bir filmin tekrarını izliyormuşcasına, İran'da yaşananların aynısının bu ülkenin de başına geldiği fikriyle hemfikir. İşte 50'li ve 60'lı yılların Afganistan'ı.

Teknolojiyi reddeden topluluk: Amişler

Dünyamız geçmişten bugüne kadar birbirinden farklı birçok kültüre ve kabileye ev sahipliği yapmıştır. Amiş topluluğu da bu kültürler arasında yer almaktadır. İsimlerini, kurucuları İsviçreli Jacop Amman’dan alan Amişlilerin kökleri, 16. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen reform hareketleri sırasında ortaya çıkan, Anabaptist hareketine kadar uzanmaktadır. Amişler teknoloji çağının getirdiği imkânları tamamen reddedip, yaşayış tarzlarını Ordnung kurallarına ve…

Geçmişin izlerine sahip çıkmalıyız

Tarihi eserler bir toplumun ya da ülkenin geçmişini yansıtan, kültürünü ve medeniyetini ortaya koyan en önemli kalıntılardır. Her toplumun kendine ait özellikleri olduğundan yapı biçiminden, günlük kullandıkları eşyalara kadar hangi toplumların nerelerde, nasıl yaşadığını bizlere anlattığı için çok önemlidir. Bu eserler ülkelerin milli varlıkları ve tüm insanların da evrensel ürünleridir. Ülkemiz bu konuda çok az…

Bir trilyon dolarlık Afganistan

Afganistan, doğal kaynaklar açısından zengin yataklara sahip olup petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji minerallerine, bakır, krom, demir, altın, gümüş, tuz gibi mineral ve maden rezervlerine, cam, seramik, inşaat, kimya ve gübre sanayisinde kullanılan madenlere son olarak çimento yapımında kullanılan klinker, kireç taşı ve kil ile mermer yataklarına sahiptir.

Dejavu nedir? Tüm detaylarıyla Dejavu’ yu anlatıyoruz!

Pek çok insan hayatında en az bir kez “ben bu anı daha önce de yaşamıştım” demiştir. Dejavu adı verilen bu his bilimsel olarak açıklanmakla birlikte, paralel evren savunucuları tarafından da incelenmiştir. Bilimsel olarak beynin sağ ve sol lobu arasındaki mikro saniyelik bir zaman sapması olarak açıklanırken, paralel evren savunucuları tarafından da farklı evrenlerdeki benliğimiz ile…

Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilileri

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı, insanlar istedikleri her bilgiye teknoloji ile ulaşır. Teknoloji, çocukların hayatlarını büyük ölçüde etkiler. Bu etkiler büyük çoğunlukla olumsuz yöndedir ve bu olumsuzlukların en etkili örneği; teknolojik bağımlılıktır. Bu noktada çocukların en önemli kurtarıcısı ve destekçisi anne ve babalarıdır.

Biyolojik çeşitliliğe sahip çıkalım

Dünya üzerinde 8.7 milyon canlı türünün bulunduğu varsayılmaktadır. Türkiye Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olup, Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli üç ekolojik bölgesine sahiptir.