Sözleşmeli öğretmenlikte göreve başlama işlemlerinde istenen belgeler neler?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, ataması yapılan öğretmenlerin görev süreci başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlikte göreve başlama işlemlerinde istenen belgeler nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki eğitim kurumlarında görev alacak sözleşmeli öğretmenlerin ataması bugün yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından görev işlemleri süreci başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama işlemlerinde istenen belgeler ise merak edilmeye başlandı. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlikte göreve başlamada istenen belgelerin listesi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİNDE İSTENEN BELGELER NELER?

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif
olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

– Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
– Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
– Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
– Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
– Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
– Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.